Braće Dirak 86 - Objekat 1
+381 (0) 62 798 089
+381 (0) 35 252 972
apartments@wingclub.rs
Book Now
Djavolja Varoš

Đavolja varoš je jedan od najatraktivnijih i najmističnijih prirodnih fenomena na Balkanu. Nalazi se na jugu Srbije, na obroncima planine Radan. Ovaj prirodni spomenik čine dva, u svetu retka, prirodna fenomena: zemljane figure i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom. Ovakav geomorfološki fenomen je jedinstven u Srbiji i vrlo redak u svetu, što ga je dovelo do nominacije i najužeg izbora za Sedam Svetskih Čuda prirode. Đavolja Varoš je stavljena pod zaštitu države još 1959. godine, a 1995. godine je Uredbom Vlade Republike Srbije proglašena za prirodno dobro od izuzetnog značaja i stavljena u prvu kategoriju zaštite – SPOMENIK PRIRODE.

Zemljane figure ili kako ih lokalno stanovništvo naziva “kule” su smeštene u dve jaruge čudnih naziva: “Đavolja Jaruga” i “Paklena Jaruga”. Ukupno ima 202 zemljane figure, različitih oblika i dimenzija, visine od 2 do 15 m, širine od 0,5 do 3 m, sa kamenim kapama na vrhu. One nastaju kao rezultat specifičnog erozivnog procesa koji traje vekovima. Figure se obrazuju, rastu, menjaju, skraćuju, postepeno (vrlo sporo) nestaju i ponovo stvaraju. Ovaj fenomen je oduvek bio mističan ljudima, pa su se oko njega isplele razne priče i legende koje se prenose sa kolena na koleno. Jedna od njih kaže da su nekada davno ovde su živeli skromni, mirni svojoj veri privrženi stanovnici. To je smetalo đavolu pa im je on spremio „đavolju vodu“ da zaborave na rodbinske odnose. Pošto su pili tu vodu, omamljeni meštani reše da venčaju brata i sestru. Đavolji plan je pokušala da spreči vila, koja prema legendi i dan danas drži pod svojom zaštitom ovaj kraj. Vila nije uspela da urazumi svatove, i oni krenuše sa mladencima ka crkvi na venčanje. Ona se onda poče moliti Bogu da spreči rodoskrnavljenje. Bog usliši njenu molbu, spoji nebo sa zemljom, dunu jak, hladan vetar i okameni svatove sa mladencima. Druga legenda kaže da zemljane figure predstavljaju okamenjene đavole koje su neki ljudi dugo nosili na svojim leđima, donoseći im zlo i nevolje, a njih su se otarasili prenoćivši jednu noć pored crkvišta Sv. Petke, koje se nalazi u neposrednoj blizini zemljanih figura.

flajer za sajt djavolja varos

Druga prirodna retkost u „Đavoljoj Varoši“ su dva izvora vode čudnih svojstava . „Đavolja voda“ koja se nalazi u neposrednoj blizini zemljanih piramida u „Đavoljoj jaruzi“je hladan i ekstremno kiseli (ph 1.5) izvor sa visokom mineralizacijom (15 g/l vode). Sadržaj nekih elemenata (aluminijum, gvožđe, kalijum, bakar, nikl, sumpor) je ekstremno visok u odnosu na obične vode za piće, odnosno povećan je za 10 do 1.000 puta. „Crveno vrelo“ je drugi izvor koji se nalazi nizvodno, oko 400 m od prvog na aluvijalnoj terasi, odnsono na ravnom terenu. On je manje kiseo (pH 3,5) i sa nižom opštom minerizacijom (4.372 mg/l vode). Njegova voda se zbog ravnog terena razliva u veoma tankom sloju i otiče u korito obližnjeg Žutog potoka. Zbog oksidacije gvožđa koga voda sadrži u velikim količinama stvara se crvena terasa lepezastog oblika koja u prostoru deluje veoma atraktivno.

Opis putovanja:

Posetite jedno od najmisterioznijih čuda prirode na Balkanu
U cenu je uključeno:
1. Povratna avionska kata: Berlin – Niš – Berlin ili Dizeldorf – Niš – Dizeldorf
2. Transfer od aerodroma do hotela Wing, Jagodina
3. Tri noćenja sa doručkom u hotelu Wing
4. Obilazak Đavolje varoši, karte za ulazak, turistički vodič, povratak u Hotel (drugi dan)
5. Obilazak manastira Lešje i izletišta Grza (treći dan)
6. Transfer do aerodroma (četvrti dan)

Leave a Reply